Week5


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
5
จันทร์
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมดอกไม้จากกระดาษทิชชู
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (สุนัขจิ้งจอกกับกอหญ้า ขนมจีบกับถาดรูปตัวแอล) นับท่าละ 10ครั้ง
- กระดาษทิชชู
-ลวดเส้นเล็ก
-ปากกาเคมี
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มีฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน เด็กคนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือในทุกทุกวันเข้าจะต้องออกไปขายพวงมาลัยที่สีแยกไฟแดงเพื่อหารายได้มาซื้อข้าวกิน ชีวิตของเด็กคนนี้ไม่ได้สะดวกสบายอย่างคนอื่นแต่เขากลับมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมา เห็นหน้าแม่และพ่อที่พิการ ทำงานไม่ได้ซึ่งพ่อและแม่ของเขาก็ทำหน้าที่ร้อยพวงมาลัยเพื่อให้ลูกนำไปขาย แต่วันนี้เป็นวันที่พิเศษสำหรับลูกๆเด็กหญิงจึงแอบทำดอกไม้ในยามว่างเพื่อนำมาไหว้พ่อและแม่ของเธอ ดอกไม้ที่เธอทำไม่ได้มีราคาแพงแต่เป็นเพียงเศษกระดาษทิชชูที่ใช้แล้ว แต่เธอก็นำมาทำเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าทางจิตใจและนำไปไหว้ผู้ที่ให้กำเนิดเธอ
-ครูตั้งคำถาม นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่ได้ฟัง จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะลองทำดอกไม้จากกระดาษทิชชูเหมือนเด็กคน
-ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษทิชชู ลวดเส้ยเล็ก ปากกาเคมี) ขณะรับนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-ครูและนักเรียนร่วมกันทำดอกไม้จากระดาษทิชชู
-เมื่อครบเวลาที่กำหนดครูเริ่มนับถอยหลัง (๕-๐) รักเรียนวางปากกาและกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง
- นักเรียนนำเสนอผลงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

ขั้นจบ :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
อังคาร
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมครอบครัวสระ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (กำมือ – แบมือ,กอหญ้า – งูใหญ่ ) นับท่าละ 10ครั้ง
-กระดาษ ดินสอ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูมีบัตรคำสระมาให้นักเรียนดู ครูเริ่มต้นด้วยการพูดคุยเกี่ยวสระที่นักเรียนรู้จัก นักเรียนจำได้ไหมว่านักเรียนรู้จักสระเหล่านี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ และถ้าครูอยากให้นักเรียนช่วยช่วยสร้างครอบครัวของสระเหล่าให้ได้เยอะๆนักเรียนจะหาครอบครัวของสระเห่านี้ได้เยอะแค่ไหน
-ครูให้นักเรียนนำสระที่อยู่ในบัตรคำ นำไปสร้างคำที่มีความหมายให้ได้มาที่สุดตามเวลาที่กำหนด
 -ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ถ้านักเรียนเป็นลูกของยายคนนั้นนักเรียนจะทำอย่างไร
-ครูให้นักเรียนช่วยเขียนข้อความเพื่อให้กำลังใจคุณยายเพื่อที่จะได้ให้ลูกกลับมาหาคุณยาย
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 , ดินสอ) ขณะรับส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-นักเรียนเริ่มสร้างคำจากสระที่ตนเองได้
- นักเรียนนำเสนอผลงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ
- ครูเชิญ Moniterและรอง Moniterเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการอย่างนอบน้อม
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

พุธ
ขั้นเตรียม :
กิจกรรมศิลปะจากก้านกล้วย
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (สุนัขจิ้งจอกกับกอหญ้า ขนมจีบกับถาดรูปตัวแอล) นับท่าละ 10ครั้ง
-ก้านกล้วย
-กระดาษ
-สีน้ำ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
-การจดจ่ออยู่กับงานที่ทำ
- มีความรับผิดชอบและมีสมาธิในการทำงาน
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครูเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นกล้วยมาเล่าให้นักเรียนฟัง ต้นกล้วยมีประโยชน์มากมาย ตั้งแต่ต้นจนถึงผลของมันเราสามารถนำทุกส่วนของเขามาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
-ครูตั้งคำถามนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยอย่างไรได้บ้าง
-และถ้าครูอยากสร้างงานศิลปะจากก้านกล้วย นักเรียนจะสร้างสรรค์งานศิลปะออกมาในลักษณะใดโดยที่ครูมีอุปกรณ์ให้ดังนี้ ก้านกล้วย สีน้ำ กระดาษ
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 , สีน้ำ และหลอด) ขณะรับส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-ครูให้นักเรียนลงมือสร้างสรรค์งานศิลปะจากก้านกล้วยเป็นภาพต่างตามจินตนาการให้สวยงาม
-เมื่อครบเวลาที่กำหนดครูเริ่มนับถอยหลัง (๕-๐) นักเรียนวางอุปกรณ์ไว้ข้างหน้าของตนเอง
-นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Moniterและรอง Moniterเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
-เคารพและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- เคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม   ( 3นาที )
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปา
ผ่อนคลายขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว
การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  ( 15 นาที )
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าภูเขา
- ท่าต้นไม้
- ท่าเก้าอี้ 2 ขา
- ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
ท่านอน   
- ท่าจระเข้
- ท่าตั๊กแตน
- ท่างูเห่า
- ท่าปลาดาว
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศุกร์
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมเรื่องเล่าเสียงจากธรรมชาติ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยหลับตาลงช้าๆและนั่งสมาธิ ๒-๓ นาที

- กระดาษ
-ดินสอ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
- ครูมีเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติที่สวยงาม
-ครูใช้คำถาม ถ้าพูดถึงธรรมชาตินักเรียนจะนึกถึงสิ่งใด
-แล้วถ้าครูอยากให้นักเรียนนึกถึงเสียงอยู่กับธรรมชาตินักเรียนคิดถึงเสียงอะไร และเสียงนั้นต้องการที่จะสื่อสารกับเราอย่างไร
-ครูให้นักเรียนช่วยกันแต่งเรื่องราวที่เกิดจากเสียงของธรรมชาติเราได้ยินแล้วเรารู้สึกสบายเช่น เสียงนก เสียงน้ำตก
 - ครูส่งกล่องเก็บภาพสัตว์ไปทางซ้ายมือของครู ครูกล่าวชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียน ขณะรับส่งของนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
-ครูให้นักเรียนเขียนคำหนึ่งคำที่เกิดจากเสียงธรรมชาติ และนำคำเหล่านั้นมาเล่าเป็นเรื่องราวต่อกันตามจินตนาการ
-ครูขอตัวแทนนักเรียนสองคนที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายและขวาของครูช่วยเดินเกิบอุปกรณ์

ขั้นจบ:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม


กิจกรรม : เรื่องราวจากภาพ
ขั้นเตรียม : กลับมารู้ตัว มีสติ และจดจ่อ

ขั้นกิจกรรม
- ส่งอุปกรณ์รับไหว้อย่างนอบน้อม
- ต่อเติมรูปภาพให้สมบูรณ์
- สร้างเรื่องราวจากภาพที่ได้
- แลกเปลี่ยนร่วมกัน
- เก็บอุปกรณ์รับไหว้อย่างนอบน้อม


ขั้นจบ : ไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น