Week2


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
2
จันทร์
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : ธรรมชาติมีชีวิต
ขั้นเตรียม (5 นาที)
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า
- ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (สุนัขจิ้งจอกกับกอหญ้า ขนมจีบกับถาดรูปตัวแอล) นับท่าละ 10ครั้ง
- วัสดุธรรมชาติ กิ่งไม้ ใบไม้
-กระดาษ ดินสอ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง

ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูมีวัสดุจากธรรมชาติ เช่น  ดอกพิกุลแห้ง ใบไม้แห้ง กิ่งไม้ ก้อนหิน มาให้นักเรียนดู
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนเห็นอะไร เคยเห็นสิ่งเหล่านี้จากที่ไหน แล้วเราสามารถนำสิ่งนี้ไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง และถ้าเราจะแปลงร่างสิ่งเหล่านี้ให้เป็นสิ่งที่ชีวิตนักเรียนจะแปลงร่างสิ่งเหล่านี้เป็นอะไร เพราเหตุใด
-ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 , ดินสอ) ขณะรับนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-นักเรียนวาดภาพแปรงร่างวัสดุธรรมชาติ
- เมื่อครบเวลาที่กำหนดครูเริ่มนับถอยหลัง (๕-๐) รักเรียนวางปากกาและกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง
- นักเรียนนำเสนอผลงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

ขั้นจบ :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
อังคาร
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมส่งกำลังใจให้ยายแก่
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (กำมือ – แบมือ,กอหญ้า – งูใหญ่ ) นับท่าละ 10ครั้ง
- เรื่องเล่า ยายแก่
- กระดาษ
- ดินสอ
-ภาพยายแก่
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูมีภาพยายแก่คนหนึ่งที่กำลังนั่งมองถนน พร้อมเล่าเรื่องราวของยายแก่คนนี้ที่กำลังเฝ้ารอลูกของยายกลับมาเยี่ยมวันแล้ววันเล่าลูกๆของแกก็ไม่มีวีแววว่าจะกลับมา และเช้าวันนี้ก็เช่นกัน วันนี้เป็นวันสำคัญทีครอบครัวหลายๆครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา คุณยายแก่คนนี้ก็ได้แต่นั่งมองภาพความสุขเหล่านั้นพร้อมกับน้ำตาค่อยไหลอกมา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ถ้านักเรียนเป็นลูกของยายคนนั้นนักเรียนจะทำอย่างไร
-ครูให้นักเรียนช่วยเขียนข้อความเพื่อให้กำลังใจคุณยายเพื่อที่จะได้ให้ลูกกลับมาหาคุณยาย
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 , ดินสอ)ขณะรับส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-นักเรียนเริ่มเขียนข้อความเพื่อให้กำลังคุณยาย
- นักเรียนนำเสนอผลงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ
- ครูเชิญ Moniterและรอง Moniterเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการอย่างนอบน้อม
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติ มีสมาธิ และรู้ตัว
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

พุธ
ขั้นกิจกรรม: ฝึกการมีสติ กลับมารู้ตัว
กิจกรรมสีมีชีวิต
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (สุนัขจิ้งจอกกับกอหญ้า ขนมจีบกับถาดรูปตัวแอล) นับท่าละ 10ครั้ง
-เรื่องเล่าชีวิตผู้ชายสร้างงานศิลปะ
-สีน้ำ
-หลอด
-กระดาษ
-- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม : การมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่ทำ
-มีความรับผิดชอบ
-มีความเคารพ นอบน้อม
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครูมีเรื่องราวของนักวาดภาพคนหนึ่งที่มีความอดทน ด้นรน เขาเริ่มต้นจากการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเล็กๆที่มีความหมายในชีวิติของเขา ด้วนพื้นฐานทางครอบครัวของเขาไม่ค่อยดี เขาต้อหาเงินเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาให้กับตนเองได้เรียนหนังสือ โดยขายชิ้นงานศิลปะ มีหลายครั้งที่เขาท้อและสิ้นหวัง แต่ด้วยกำลังใจจากครอบครัวทำให้เขาสู้ชีวิตบวกกับความขยันหมั่นเพียรจึงส่งผลให้ชีวิตของเขาดีขึ้นและผลงานของเขากลายเป็นที่ชื่นชมของใครหลายคน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้ฟังเรื่องราวของชายคนนี้แล้วรู้สึกอย่างไร สิ่งใดที่นักเรียนจะนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 , สีน้ำ และหลอด) ขณะรับส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-ครูให้นักเรียนเป่าเป็นภาพต่างตามจินตนาการให้สวยงาม
-นักเรียนลงมือทำชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์
-เมื่อครบเวลาที่กำหนดครูเริ่มนับถอยหลัง (๕-๐) นักเรียนวางอุปกรณ์ไว้ข้างหน้าของตนเอง
-นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Moniterและรอง Moniterเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม   ( 3นาที )
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปา
ผ่อนคลาย


ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว
การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  ( 15 นาที )
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าภูเขา
- ท่าต้นไม้
- ท่าเก้าอี้ 2 ขา
- ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
ท่านอน   
- ท่าจระเข้
- ท่าตั๊กแตน
- ท่างูเห่า
- ท่าปลาดาว
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศุกร์
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมภาพเล่าเรื่องราว
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยหลับตาลงช้าๆและนั่งสมาธิ ๒-๓ นาที

- ภาพสิ่งของรอบๆตัว
- กล่อง
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
- ครูนำรูปภาพสิ่งของต่างๆ ต้นไม้ ดอกไม้ กอหญ้า บ้าน ฯลฯ ใส่ลงในไหหรือกล่อง
 - ครูส่งกล่องที่มีรูปภาพต่างๆให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู นักเรียนหยิบภาพสัตว์ขึ้นมา แล้วเล่าเรื่องจากภาพที่ได้สั้นๆ ส่งกล่องต่อให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆ หยิบภาพแล้วเล่าต่อจากเพื่อนคนแรก นักเรียนแต่ละคนจะเล่าเรื่องราวต่อกันเป็นเรื่องเดียวไปจนครบจบเรื่อง
- ครูส่งกล่องเก็บภาพสัตว์ไปทางซ้ายมือของครู ครูกล่าวชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียน ขณะรับส่งของนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว เคารพตนเองและให้เกียรติผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น